top of page

Benefice pro záchranu našich varhan

Na úvod malé vysvětlení

Po celé léto jsme se setkávali na varhanních koncertech, které se odehrávaly v pěti jabloneckých chrámech. Podle skvělé dramaturgie celé třetí řady koncertů jste každý z nich mohli navštívit dvakrát. To se ale bohužel nepodařilo právě díky zhoršení stavu našich varhan. Po několika hodinách jejich neúspěšného ladění a kontroly před koncertem se ukázalo, že nepřetržitá služba bez větší renovace si již vybírá svou daň. Sice víme, že varhany dlouhodobě ničí červotoč, ale letos se k tomu přidalo ještě extrémní teplo a dlouhodobé sucho. Dnes tedy mnoho rejstříků a celý třetí manuál nehraje. Došlo k rozeschnutí dřevěných vzduchových rozvodů. Onen koncert musel být přesunut, stejně jako tento benefiční, na který Vás o to srdečněji zveme.

Benefice z Neugablonz

K podpoře snah o záchranu varhan se touto beneficí připojuje i sesterská farnost v německém Neugablonz, části našeho partnerského města Kaufbeuren. Na koncert přijedou nejen tamní občané, ale hlavně také jejich regenschori Albin Wirbel, znamenitý varhaník. V jeho koncertním programu uslyšíte skladby Bacha, Händela, Mendelssohna a dalších. Po koncertu bude možné navštívit kůr a blíže se seznámit s varhaníkem Albinem Wirbelem i jabloneckým ředitelem kůru Tomášem Pospíšilem. Případné Vaše otázky na pana Wirbela budou samozřejmě překládány do němčiny.

Vašimi průvodci celým večerem budou za Jablonecké kulturní a informační centrum paní Petra Handlířová a za Správní radu nadačního fondu pan Petr Tulpa.  Vše bude tlumočeno i do němčiny.

Vaše podpora

Jistě mnozí z Vás navštívili již zmíněné letní koncerty. S radostí Vám oznamujeme, že díky dohodě s Jabloneckým kulturním a informačním centrem, bylo dobrovolné vstupné z koncertů konaných v katolických kostelích vloženo na transparentní účet nadačního fondu. Bylo tak vybráno téměř 35.000,- Kč. Děkujeme, že podporujete kvalitní kulturní aktivity a takto i záchranu varhan. Tím přispíváte k zachování kulturního dědictví, na které můžeme být v Jablonci pyšní.

 

Projekt záchrany varhan můžete podpořit i svou účastí na tomto koncertu.

bottom of page