top of page

Demontáž hracího stolu
další krok na cestě 

Lepšící se pandemická situace u nás umožnila provedení další etapy v restaurování našich varhan. Předcházelo jí kompletní vyjmutí všech píšťal. Ty zaplnily každé volné místo na kůru a také na přilehlých emporách. Rozmanitost tvarů, velikostí, provedení, materiálů ... až přechází zrak. Však je jich přes 2800!  Pokochejte se sami.

Foto archiv NFJV

Současně byly k přepravě do dílny firmy Eule v Bautzen / Budyšíně připraveny i další velké díly, jako například hlavní měch, Tremolo a také všechny žaluzie obou žaluziových skříní.

Ústřední díl varhan, hrací stůl, čekal na demontáž až do pondělí 17. 5. 2021. 

Na demontáž hracího stolu přijela větší skupina varhanářů. Provedli odpojení všech ovládacích trubiček pneumatického systému a uvolnili stůl ze sevření schodů.  Ukázalo se, že stůl i pravděpodobně celá varhanní skříň byla barevně upravena (mořena a lakována) až na místě - podle mobiliáře kostela. Lze to tvrdit, protože místa na bočnicích hracího stolu, která byla překryta schody, má světlou barvu.

Hrací stůl rozměrově neumožňoval vynesení přes vstupní dveře kůru a také byl hodně těžký pro transport. Odhad jeho hmotnosti byl 400- 500kg. Proto došlo k odstrojení velké části vnitřního vybavení a také odnímatelných dřevěných dílů s cílem co nejvíce snížit jeho váhu.

Jediná možná cesta pro jeho transport tedy vedla přes zábradlí, zadní lavice a o patro dolů.

K tomu byl přivezen elektrický vrátek. Šikovní varhanáři zbudovali provizorní plošiny, přes lavice zadního balkonu a bylo možno začít s transportem.  

Byl to adrenalinový zážitek jak pro varhanáře, tak i pro nás, kteří jsme se dění snažili zachytit. Posuďte sami...

Foto archiv NFJV

Prohlédněte si video, které zachycuje dramatické momenty při transportu hracího stolu.

Vše dobře dopadlo a hrací stůl je v dílně varhanářské firmy Eule, kde proběhne jeho kompletní oprava - restaurování. 

bottom of page