top of page

PRŮVODCE ADOPCÍ

Jak se orientovat mezi 2862 píšťalami?

Varhanní píšťaly našich varhan jsou rozděleny do čtyř tzv. varhanních strojů. Každý stroj je nedílnou částí varhan a je vybaven vlastními rejstříky, tedy sadami píšťal. Tři z těchto strojů jsou ovládány rukami varhaníka z vlastní klaviatury (manuál 1 až 3). Čtvrtý stroj je ovládán z pedálnice pro hru nohama. Prospekt není samostatný stroj a představíme jej později.

Toto rozdělení jsme použili i pro přehledný výběr píšťaly k adopci. Po výběru varhanního stroje se otevře tabulka se všemi jeho píšťalami. Každý řádek představuje jeden varhanní rejstřík. Jeden rejstřík tvoří řada píštal stejného zvukového charakteru, seřazených v tabulce od největší a nejhlouběji znějící píšťaly (zcela vlevo), až po nejmenší píšťalu s nejvyšším tónem (zcela napravo). Jednotlivé tóny jsou v záhlaví tabulky.

Rejstříky a řady

Rejstříky se od sebe odlišují svým zvukovým projevem, zabarvením tónu, silou vydávaného tónu. Je to dáno materiálem píšťaly a také jejím tvarem a provedením. Abyste si pod názvem rejstříku, například Trompete 8‘ v Manuálu 1, dokázali představit jeho zvuk, nahráli jsme pro vás část stupnice a několik akordů. Zvuk si přehrajete kliknutím na symbol noty. Dalším kliknutím se přehrávání přeruší.

Některé rejstříky, jako například Zimbel v Manuálu 1, používá pro každý tón sadu tří píšťal. Tyto hrají vždy současně a vzájemným sladěním zvukovým barvy každé píšťaly se dosahuje výsledného zvuku celé trojice. Tady se přímo nabízí adopce celé trojice. Těchto řad je několik.

Výběr píšťaly k adopci

Každé políčko v tabulce zastupuje jednu konkrétní píšťalu, které jsou rozděleny do cenových hladin podle své přibližné velikosti a náročnosti na restaurování nejen píšťaly, ale i návazných vzduchových rozvodů a ventilů. Přispět na záchranu Vaší píšťaly můžete v těchto cenových hladinách: 8 000 Kč, 7 000 Kč, 6 000 Kč, 5 000 Kč, 4 000 Kč, 3 000 Kč, 1 000 Kč, 500 Kč. Při najetí kurzoru na kterékoli kolečko – píšťalu uvidíte název rejstříku, tón píšťaly a také adopční částku. Některé píšťaly již mohou být adoptované a tak se namísto částky objeví jméno dárce, adoptivního rodiče píšťaly. Kterákoli píšťala také může být adoptována anonymně, bez zveřejnění jména dárce.

Jakmile si vyberete svou píšťalu, která je volná k adopci, kliknutím myši si píšťalu zarezervujete. V následné tabulce pak zadáte kontaktní údaje (budou sloužit jen pro nás a nebudou nikdy zveřejněny). Chcete-li, případně zaškrtněte, že chcete zůstat v anonymitě. Vaše jméno se pak neobjeví u vybrané píšťaly při rezervaci a také se neobjeví po dokončení adopce.

Píšťala tedy bude na dva týdny rezervována jen pro vás. Na zadanou e-mailovou adresu dostanete pokyny k uhrazení adopční částky převodem na účet. Jakmile bude částka uhrazena, u vaší píšťaly se objeví vaše jméno (pokud nejste anonymním dárcem).

Prospektové píšťaly

Prospektové píšťaly jsou vlastně jakousi tváří varhan, kterou vidíte při pohledu na kůr. Jeho vzhled navrhl architekt Josef Zasche a dostaly se do něj hlavní píšťaly ze tří rejstříků (z prvního manuálu a pedálu). Aby prospekt byl pohledově symetrický, architekt do něj doplnil píšťaly, které nehrají. Ty nejsou nabídnuty k adopci.

U prospektových píšťal, kde jsou adopční částky vyšší, je postup rezervace obdobný. Nadační fond však potřebuje s dárcem uzavřít darovací smlouvu, proto po rezervaci píšťaly budou nutné detaily domluveny osobně na zadaných kontaktech. Při najetí kurzoru na kterékoli kolečko – píšťalu uvidíte název rejstříku, tón píšťaly a také adopční částku. Některé píšťaly již mohou být adoptované a tak se namísto částky objeví jméno dárce, adoptivního rodiče píšťaly. Po kliknutí se objeví formulář pro zadání kontaktních údajů, na kterých Vás budeme kontaktovat pro dojednání dalšího postupu.

Použití Vámi vložených údajů

Nadační fond požaduje vložení kontaktních údajů (telefonní číslo a e-mail) do formuláře na webové stránce www.jabloneckevarhany.cz. Tyto údaje slouží pouze pro proces adopce a zpětnou komunikaci k (adoptujícímu) dárci. Tyto údaje nebudou zveřejněny ani předány dále.

Současně je nabídnuto vyplnění jména a příjmení, případně adoptující firmy nebo spolku. U těchto údajů se může dárce rozhodnout, zda na webových stránkách budou zobrazovány u adoptované píšťaly nebo zda bude zobrazeno anonymní dárce. Tuto volbu lze provést zatržením políčka při vkládání údajů.

Upozornění: Nadační fond Jablonecké varhany používá pouze transparentní účty pro možnou kontrolu veřejností, jak je nakládáno s prostředky, věnované dárci. Proto nemůžeme ovlivnit vypsání názvu účtu dárce ve zveřejněném výpisu na stránkách Raiffeisen bank. V případě požadavku na úplnou anonymitu je možné dar vložit na přepážce banky v hotovosti. Pro vložení na účet si vytiskněte potvrzovací email, který obsahuje všechny potřebné údaje pro platbu (číslo účtu a variabilní symbol píšťaly. Na přepážce Vám mohou pomoci s vyplněním vkladového dokumentu.

Nenašli jste něco? Nerozumíte něčemu?  Prosím přečtěte si ČASTÉ OTÁZKY.   

Opravíme to, prosím kontaktujte nás na info@jabloneckevarhany.cz​

bottom of page