top of page

Hermann Eule Orgelbau

varhanáři z Budyšína

Pro restaurování našich varhan byla jabloneckou farností vybrána německá firma z nedalekého Bautzen – Budyšína, který je shodou okolností i partnerským městem Jablonce nad Nisou. Představíme Vám vybranou firmu trochu podrobněji...

Historie firmy Hermann Eule Orgelbau GmbH. v číslech

  • firma založena roku 1872

  • je v rukou již páté rodinné generace, na jednom místě, v původních i nových prostorách

  • výroba varhan nebyla přerušená po celou téměř stopadesátiletou historii (i přes zestátnění roku 1972)

  • postaveno celkem 700 nových varhan (opusů)

  • restaurováno více než 200 varhan

  • varhany z Budyšína jsou v 15 zemích na 2 kontinentech (Německo, Česko, Lichtenštejnsko, Rakousko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Mad’arsko, Polsko, Anglie, Rusko, Čína, Izrael, Ázerbájdžán, Uzbekistán)

  • v současné době více než 40 stálých zaměstnanců (mistrů. varhanářů a učnů)

Rodinná historie firmy

Když HERMANN EULE zaregistroval svůj živnost v Budyšíně 26. ledna 1872, měl již za sebou několikaletou práci ve varhanářské dílně Leopolda Kohla také v Budyšíně. Tovaryšská cesta na zkušenou jej zavedla do vyhlášené dílny Balthasara Schlimbacha ve Würzburgu. Jeho základním heslem bylo dosažení co největší možné solidnosti a to mu brzy získalo dobrou pověst v Horní Lužici, později v celém Sasku a v Čechách. Mnoho z jeho děl, opusů, se dochovalo dodnes. Firma sledovala všechny nové umělecké a technické trendy. Hermann Eule zemřel v roce 1929 ve věku 83 let.

Jeho dcera JOHANNA EULE pokračovala v tradici výroby, i když v tehdejší době nebylo běžné, aby žena řídila úspěšnou firmu. Možná i proto všechny dokumenty podepisovala jako Hermann Eule. Během této doby vedle stavby nových opusů začaly restaurátorské práce na důležitých historických varhanách, zejména v Sasku a Durynsku.

Hermann Eule.JPG

V roce 1957 převzal vedení společnosti HANS EULE. S velkým osobním nasazením ho přivedl do nových výšin. Vytvořil 134 nových opusů, včetně největších církevních varhan postavených v tehdejší NDR pro katedrálu ve Zwickau. Působnost úspěšné firmy se rozšířila i za hranice, do Švédska, do tehdejšího Sovětského svazu a Spolkové republiky Německo.

hlavní budova.JPG

Po jeho předčasné smrti v roce 1971 dílnu nadále řídila jeho manželka INGEBORG EULE, která se společně účastnila vedení firmy. I v letech vyvlastnění, mezi lety 1972–1990 vedla „státní podnik“ i přes krátký neúspěšný pokus o dosazení ředitele zvenku. Překonala i tlaky na změnu výrobního programu na výrobu dřevěných skříní pro televizory a rádia. Naštěstí zájem o nové varhany podržel firmu, která pod jejím prozíravým vedením vydržela v dobré kondici, až do léta 1990 kdy se vrátila do rodinného majetku.

V letech 1987 až 2005 byl ředitelem firmy varhanářský mistr ARMIN ZUCKERRIEDEL. Od roku 1971 do roku 2005 bylo postaveno 231 nových varhan a 43 historických nástrojů bylo zrestaurováno.

Začátkem roku 2006 vedení firmy převzala ANNE-CHRISTIN EULE, vnučka Ingeborg Eule. Ta získala plné mistrovské vzdělání v oboru stavitele varhan a také absolvovala obchodní vzdělání. Od dubna 2008 je ve firmě činný ekonom JIŘÍ KOCOUREK, který pracuje v pozici uměleckého vedoucího.

Od 1. května 2013 je jednatelem společnosti varhanářský mistr DIRK EULE, který nastoupil ve firmě už v roce 1994. Technickým vedoucím dílny je CHRISTOPH KUMPE, který je s firmou spojen od roku 1978.

Návrh a výroba nových varhan a současně obnova historických nástrojů jsou u Eule vzájemně vyvážené. Zkušenosti starých mistrů varhanářů příznivě ovlivňují nové stavby a přinášejí porovnání současného s historickým měřítkem. To hodnotné ze zvukových možností historických varhan tak může být integrováno ve smyslu inspirace či syntézy do varhan současných, a pro výsledek se to stává vítaným obohacením.

Při restaurování je důsledně uplatňován princip zachování maximálně možného množství původní materie nástroje, při důkladné a kvalitní renovaci všech součástí. Jsou využity tradiční materiály i postupy s maximálním důrazem na ruční práci a řemeslnou zručnost zkušených varhanářských mistrů. Poznání historické trvalosti kvalitních řešení je aplikováno při renovaci a dává jistotu další dlouhodobé spolehlivosti nástroje a tím chrání nemalou investici do vlastní rekonstrukce.

Aktuálně firma staví velké varhany pro hlavní farní kostel Sv. Jakuba v bavorském Straubingu se 100 rejstříky, rekonstruje varhany v bývalém minoritském kostele (dnes muzeum) v Regensburgu a restauruje velké Ladegastovy varhany z roku 1862 ve Weissenfelsu.

Syntéza starého a nového

stavba_vzdušnic.JPG
tavení cínové směsi pro píšt‘aly.jpg
stavba cínových píšt’al.JPG
Volně přeloženo z firemního webu
Hermann Eule Orgelbau GmbH.

Hermann Eule v České republice

Velké zkušenosti má firma i v renovacích historických nástrojů, kterým se intenzivně věnuje od třicátých let minulého století. Však také počet rekonstruovaných historických varhan dosahuje 200. Dvě takové úspěšné práce firma provedla po roce 2000 i v Praze, obě v kostelích, zasvěcených Sv. Salvátorovi. Ta první zachránila vzácný nástroj z roku 1780 v katolickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, který slouží akademické obci a farářem je zde Mons. prof. Tomáš Halík. Na historické varhany hrával ve své době i Jakub Jan Ryba, autor České mše vánoční.

Více informací o projektu (jiné stránky)

Druhou zdařilou rekonstrukcí jsou varhany v evangelickém kostele U Salvátora. Zde se podařilo zachránit pouze původní barokní skříň a několik sad píšťal – rejstříků. Firma se pustila do velkorysého rozšíření nástroje a doplnila mnoho dalších rejstříků, prodloužila původní barokní skříň a navíc varhanám vrátila i původní ladění, odpovídající bachovské době. Proto jsou tyto varhany koncertně velmi využívané a říká se, že patří k zvukově nejkrásnějším pražským nástrojům.


Více informací o projektu
(jiné stránky)

Práce varhanářských mistrů z Budyšína

bottom of page