top of page

Prospekt je zpět
poslední velká část varhan se vrátila 

Středa 24. srpna 2022 je dalším červeně zapsaným datem v kronice opravy varhan. Tento den se vrátily z Bautzen zpět prospektové píšťaly po důkladné opravě. Byl jich celý kamión, každá byla pečlivě zabalena a ještě uložena v měkce vystlaných fortelných bednách. Není se co divit, protože všechny tyto píšťaly, které jsou vyrobené ze zinkového plechu, byly kompletně zbaveny původního nástřiku, pečlivě prohlédnuty a opravena případná mechanická poškození.  Na závěr byly znovu nastříkány speciální matně stříbrnou barvou.
A proč taková péče?

Varhanní prospekt

Varhanní prospekt je vlastně tváří varhan. Píšťaly prospektu jsou přímo vidět, a jejich uspořádání určuje celkový vzhled varhan. U tohoto nástroje firmy Rieger z roku 1932, navrhl jejich uspořádání architekt kostela Josef Zasche. Tak došlo k jedinečnému propojení vzhledu tohoto rozměrného hudebního nástroje s pohledově strohým a dodnes moderním interiérem kostela. Josef Zasche varhany umístil pod klenbu kůru s rozpětím osm a půl metru, která celý varhanní prospekt pohledově rámuje. 
Vlastní prospektové píšťaly byly architektem přizpůsobeny tomuto záměru tím, že pracoval s jejich délkou. Tón každé píšťaly je určen jejími fyzickými rozměry a jedním z nich je délka. Ta však může být násobena bez vlivu na výslednou výšku tónu a tak některé píšťaly mají až trojnásobek potřebné délky. Proto píšťaly v Zascheho prospektu působí tak štíhlým a útlým dojmem a symetricky zakončují horní linii prospektu. Dále také architekt doplnil píšťaly nehrající – němé, které doplňují a uzavírají předozadní tvarovou linii prospektu. Hrajících píšťal je v prospektu 139 a doplněno je 45 nehrajících.


Nová vitráž (po 90 letech)

Při náročných opravách interiéru kostela v minulém roce došlo také k výměně prostého dřevěného okna, umístěné za varhanami.  To bylo nahrazeno vitrážovým oknem, vyrobeným podle dochovaného původního návrhu architekta Zascheho. Celý varhanní prospekt je formován tak, aby vyplnil velký prostor pod zmíněnou klenbou, ale současně umožnil pohled na tuto plánovanou vitráž, která byla realizována až po devadesáti letech. Umístěna je na západní straně kostela a sluneční světlo ji bude prosvětlovat zejména v odpoledních hodinách.
Prospektové píšťaly jsou tak poslední velkou částí varhan, která byla dovezena z dílen firmy Hermann Eule Orgelbau z Bautzen. Transportu nákladu na kůr se účastnilo šest varhanářů, kteří opatrně píšťaly vynesli na boční balkon. Tam byly píšťaly roztříděny a většina z nich byla postupně vybalena, osazena na své místo a vyzkoušena. Střední část prospektu si ještě na osazení píšťalami počká, protože přes tento prostor je umožněn dobrý přístup varhanářů, kteří postupně čistí a vrací na svá místa množství dalších píšťal, umístěných za prospektem. 

Foto archiv NFJV

Intonace varhan a ladění


Jakmile bude tato část opravy ukončena a píšťaly budou na místě, začne několikatýdenní finální intonace nástroje, kdy budou jednotlivé rejstříky doregulovány tak, aby se varhanám vrátil jejich původně zamýšlený zvukový projev. Na závěr bude provedeno generální ladění všech píšťal a nástroj bude předán farnosti.  


Veřejnosti varhany poprvé zahrají při nedělní mši svaté dne 6. listopadu 2022 v 9:30, kdy budou vysvěceny litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. Mši doprovodí na varhany skvělá varhanice Jiřina Marešová, působící na pražských univerzitách a která každoročně hraje v Jablonci během tradičních úterních prázdninových koncertů. Po mši bude krátké představení zvukových možností opraveného nástroje formou koncertu. 

 

O dva dny později, v úterý 8. listopadu v 18:00, bude pořádán koncert varhanní hudby, na kterém bude účinkovat varhaník Přemysl Kšica, působící jako varhaník v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně. Spoluúčinkovat bude Jiří Pohnán na žesťové nástroje. Také tito vynikající umělci jsou v Jablonci známi ze zmíněných letních koncertů.  

 

Na obě události vás srdečně zve Nadační fond jablonecké varhany a Římskokatolická farnost v Jablonci nad Nisou, ve spolupráci s Musica Varia. 
 

bottom of page