top of page

Varhany "sesterské" farnosti

v Neugablonz 

Ve Farním dopisu farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Neugablonz se koncem minulého roku (2017) objevil článek Nové varhany pro Ježíšovo Srdce. Albin Wirbel, tamní varhaník a regenschori, v něm píše, že varhanní hudba patří k bohoslužbě, svatbě či pohřbu tak přirozeně, že člověk si jí vlastně ani nevšimne. Zato s podivem zpozoruje, když varhany mlčí. A to se varhanám v Neugablonz po šedesátiletém nepřetržitém používání nyní může stát. Elektrické kontakty v srdci, či "řídícím centru" varhan - hracím stole - jsou tak opotřebovány, že se stále častěji stává, že některé tóny či celé rejstříky nejdou zapnout či vypnout.

Zatím se díky varhanickým schopnostem daří tyto náhodné výpadky "opravit" - např. rychlou reakcí a použitím jiných rejstříků. Pojem "hrací stůl" tak dostává pro varhaníka nový význam - jde jakoby o hrací stůl pro hazardní hry. Na základě posudku organologa P. Stefana Klinga z 23. 2. 2017 je nutná rychlá renovace. Protože píšťalový fond je celkem v pořádku, jedná se o výměnu hracího stolu. Prvotní odhad hovoří o částce ca 50 tis EUR (asi 1,3 mil Kč). Diecéze bohužel na varhany nepřispívá, proto je získání potřebné částky plně v režii farnosti.

Pod vedením regenschoriho Albina Wirbela vzniklo grémium, které bude koordinovat akce nutné k získání prostředků na opravu, a pak i samotné práce na renovaci. V první řadě vyzývá farníky, aby oni sami vzali potřebu opravy za svoji vlastní věc. Konkrétní pomoc může mít formu menšího či většího daru, pomoci při organizaci sbírkových aktivit (grafické práce, internetové rešerše, výlep plakátů, rozsev letáků, pomoc při organizaci prohlídek varhan pro veřejnost, návštěva benefičních koncertů, ústní propagace). 

Je zajímavé, že obě naše farnosti řeší v současné době podobný problém. Naše varhany jsou z roku 1932, varhany v Neugablonz postavila v letech 1957/58 varhanářská firma Josef Zeilhuber z Altstädten. Mají tři manuály, 40 rejstříků a 4512 píšťal od 15 mm do 7 metrů délky. Přímo se tak vnucuje myšlenka alespoň symbolicky se spojit a uspořádat společný benefiční koncert, který by obě strany podpořil hlavně ve vzájemných modlitbách. Protože o modlitbu jde zejména - i hlas varhan má modlitby posílit, ne-li vůbec vzbudit. A budit či burcovat, to se daří jen varhanám se zdravým a silným hlasem i srdcem.

Text: Borek Tichý

Fota: Andrea Hustler und Daniel Vrána

bottom of page