top of page

Adoptujte si svou píšťalu

Nadační fond Jablonecké varhany spouští od Velikonoční neděle 2018 možnost adoptovat si píšťalu ve varhanním stroji v našem kostele. Na těchto webových stránkách  je možné po kliknutí na tlačítko Adoptuj si svou píšťalu vstoupit do rezervačního systému, kde je možné si vybrat některou z 2862 píšťal, které zní v našich varhanách.

Způsob, kterým je možno si zvolit píšťalu k adopci, jsme se snažili udělat co nejjednodušší. Inspirovali jsme se rezervačními programy pro zakoupení lístků do divadla či na koncert. Protože je píšťal opravdu mnoho, využili jsme jejich rozdělení na tři manuály (klaviatury pro ruce varhaníka), pedál, tedy píšťaly obsluhované nohami varhaníka a prospekt.

Prospekt je vlastně jakousi tváří varhan, kterou vidíte při pohledu na kůr. Jeho vzhled navrhl architekt Josef Zasche a dostaly se do něj hlavní píšťaly ze tří rejstříků (z prvního manuálu a pedálu). Aby prospekt byl pohledově symetrický, architekt do něj doplnil píšťaly, které nehrají. Ty k adopci nejsou nabídnuty.

Adopcí píšťaly dáváte svůj dar jako finanční pomoc při restaurování varhan. Podporu tomu, aby varhany opět zněly ve své plné síle a kráse. Symbolické částky za adopci konkrétní píšťaly jsou odvozeny od velikosti píšťaly. Je to částka, která se však použije částečně i na restaurování varhanní skříně, hracího stolu, rozvodů, bez kterých by Vámi adoptovaná píšťala nemohla hrát. Teprve spojením úsilí mnoha dárců naplníme vytčený cíl, tedy opravené varhany.

Adopce je zřízena zejména pro moderní, online možnost, která se nabízí pro oslovení široké veřejnosti. Co však, když nemám internet či bankovní účet, nebo se bojím cokoli na internetu objednat? I na to jsme mysleli. Ve farní kanceláři je možné po domluvě si píšťalu vybrat s někým z fary, kdo ji s vámi zarezervuje. Adopční částku pak bude možno vložit do sbírkové pokladničky v hotovosti. A dále to proběhne stejně.

Co vlastně dostane adoptivní dárce částky za varhanní píšťalu? Určitě dobrý pocit, že pomohl v projektu obnovy Jabloneckých varhan. Dále adopční list varhanní píšťaly, který se jistě stane cenným rodinným dokladem nebo netradičním dárkem někomu blízkému, na jehož jméno adopci vyplníte. V obnovené varhanní skříni bude také umístěna kniha všech dárců, která pro historii zaznamená váš vztah k malému či velkému kousku varhan. Protože se jedná o finanční dar, rádi vystavíme potvrzení o přijetí částky pro daňové účely.

Na závěr pár tipů k adopci, jak jsem je zachytil od lidí, kteří na adopci čekali. Jako třeba manželé, kteří se rozhodli adoptovat si dvě píšťaly vedle sebe... Nebo malá slečna, která má od prvních chvil rezervovánu tu nejmenší píšťalu, která ve varhanách je … Zařídíme. Zajímavé pro adopci by mohly být takzvané mixtury nebo řady, kdy hraje několik píšťal stejného tónu a různého zabarvení, které jsou varhanářským umem sladěny do dokonalého souznění tónů. Zkuste třeba ve 2. Manuálu rejstřík Kornett, kde jsou dokonce čtyři řady píšťal. Ty pod sebou hrají vždy současně... Za srdce mě chytl rozhovor s paní z jiného města, která chce adoptovat několik píšťal za sebe a své kamarádky, které již nejsou zde s námi na tomto světě. A to vlastně naše varhany viděla jen na internetu. Jistě se s ní setkám a varhany ji představíme… Určitě se najde i spousta dalších nápadů jak se zapsat do historie Jabloneckých varhan, aby se z jejich povznášejících tónů mohly těšit i další generace. Vždyť i my jsme je dostali vlastně darem.

bottom of page