top of page

Veřejná sbírka

Nadačního fondu Jablonecké varhany

Dnem 8. ledna 2018 je Krajským úřadem Libereckého kraje schváleno pořádání veřejné sbírky Nadačního fondu Jablonecké varhany. Osvědčení o pořádání sbírky je možno si přečíst v dokumentu KULK 90179/2017.

 

Přispět je tedy nově možné do Veřejné sbírky bankovním převodem na bankovní konto sbírky. Stav transparentního sbírkového účtu je přístupný veřejnosti na stránkách Raiffeisen bank.

 

  číslo účtu RaiffeisenBank a.s.: 321 717 010 / 5500
 

Na příspěvky na tento účet není vydáváno potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Tento způsob příspěvku je určen pro anonymní nebo malé dárce. V případě potřeby potvrzení o přijetí daru ze strany nadačního fondu prosím použijte účet, který je uveden v bodě 2 na stránce Jak přispět. Na stránce se dozvíte i další možnosti podpory restaurování vzácných varhan.

 

Děkujeme  za Vaše příspěvky

bottom of page