top of page

Finis coronat opus
závěr korunuje dílo

Jsou za námi dvě události, které jistě přinesly radost všem, kteří po dlouhý čas sledovali dění kolem varhan. Světící mší svatou v neděli 6. listopadu a o dva dny později koncertem, který byl prostě nazván První koncert, se uzavřelo období pěti let práce Nadačního fondu jablonecké varhany.

Nadační fond byl zapsán do rejstříku dne 8. listopadu 2017. Dne 8. listopadu 2019 začalo velké restaurování varhan a přesně o tři roky později, dne 8. listopadu 2022, varhany odehrály svůj první koncert. Navíc lze k této zvláštní, a věřte – nevěřte neplánované shodě, lze doplnit i datum 9. listopadu 1871. V tento den se v Jablonci nad Nisou narodil Josef Zasche, architekt kostela i autor návrhu vzhledu varhanního prospektu. Tedy to, co se v posledních pěti letech událo 8. listopadu, bylo vždy v předvečer výročí architektova narození.

Intonace varhan

Na začátku září byly varhany již celé sestaveny a mohli nastoupit ke svému dílu intonéři. Práce, kterou dělají, jim nelze jistě závidět. Koho může bavit celý den sedět mezi píšťalami, poslouchat zvuk, který každá píšťala vydává, vyjímat ji a mechanicky upravovat tak, aby tón byl nejenom ladící svou frekvencí, ale také aby barva, výraz a charakter tónu souhlasily se zamýšleným projevem celého rejstříku. Například u nejběžnější tzv. retné píšťaly je více než 7 mechanických parametrů, tedy možností jak píšťalu uzpůsobit. Aby se intonéři moc nenaběhali, používají zajímavou pomůcku, kterou dálkově aktivují na klávesách jeden tón po druhém a „hrají si s píšťalou“, až jsou spokojeni. Pak další a další píšťalu … jsou jich spousty.  Není se co divit, že pracovali od rána do večera s přestávkami, kdy seděli na schodech a odpočívali svému sluchu. Při této činnosti se také kontrolovaly funkčnosti celého hracího stolu.

Po prvních dvou týdnech intonace nastoupili zase varhanáři a mechanicky doregulovávali vše tak, aby celá cesta pneumatického povelu od klávesy až po koncový ventil, pouštějící vzduch do píšťaly pracovala správně. Poté zase nastoupili opět intonéři a pokračovali s dalšími píšťalami. Současně se také nastavují tlaky v jednotlivých rozvodech vzduchu od varhanního dmychadla. Jinak by píšťaly nehrály správně. Celé je to věda a u našich varhan intonace a generální ladění zabralo více než 5 týdnů.

Světící mše svatá

 

Vyšlo to akorát a pár dnů před nedělní mší bylo konečně možno vystěhovat ty spousty nářadí a materiálů a také uklidit celé první patro, které sloužilo při opravě varhan jako sklad dílů. Byly namontovány nová světla do prostoru kůru a také dokončena nová elektroinstalace, odpovídající dnešním požadavkům a možnostem. V sobotu přede mší proběhl velký úklid kostela a celý kostel byl vyzdoben květinami v nádherných vazbách a aranžích. Velké díky patří všem, kdo se na tomto všem podíleli – kostel byl připraven na velkou slávu, nedělní mši svatou.

 

Hlavním celebrantem světící mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Datum mše byl stanoven podle aktuálního vývoje opravy a volného termínu pana biskupa již v srpnu a tak to bylo opravdu napínavé, zda se vše zvládne. I počasí nám bylo nakloněno a tak po několika velmi deštivých dnech se nad Jabloncem v neděli objevilo slunce. I pan biskup v úvodní řeči upozornil na velkou Boží náklonnost této události, protože celá jeho cesta z Litoměřic byla plná mlh. Po úvodním přivítání, kdy mši provázel pouze zpěv souboru Iuvenus, Gaude! , pan biskup vystoupal v doprovodu ministrantů na kůr, kde varhany posvětil pro jeho účel, tedy k doprovodu mší. V ten okamžik nástroj rozehrála varhanice Jiřina Marešová.  Tak se po pěti letech naplnil záměr nadačního fondu, vrátit tento skvělý nástroj zpět do perfektního stavu. To po mši pro média potvrdila i paní Marešová slovy: „Jablonec má nyní nástroj evropského formátu a už dlouho jsem si na takový skvost nezahrála.“

Foto Zbyněk Pavienský

Koncert pro dárce a příznivce

 

Úterní koncert vše završil. Přemysl Kšica, doprovázený Jiřím Pohnánem předvedli snad všechny možnosti opraveného nástroje. Slavnostním večerem provázela Petra Handlířová. Na úvod zazněly poděkování firmě Hermann Eule a také nám, manželům Kreiselovým. Překvapením byly dortové varhany včetně detailně provedeného hracího stolu varhan.

 

Náročný program koncertu byl zvolen tak, aby předvedl opravený nástroj v celé jeho zvukové pestrosti. Dokáže prezentovat jak barokní hudbu, tak i skladby romantismu. Nádherné tóny trubky Jiřího Pohnána celý zážitek umocnily.

Během koncertu byly ruce i nohy varhaníka snímány kamerami a obraz byl přenášen dolů na promítací plátno. Měli jsme tak vzácnou možnost sledovat, co všechno se nahoře na kůru děje. Chvílemi bylo v záběru i šest rukou, protože náročné provedení skladeb si vyžádala pomoc dalších dvou lidí, kteří přepínali rejstříky, propojky a další ovládací prvky varhan. Byl to fascinující pohled.

Foto Zdeňka Vokatá a Jiří Kreisel

Díky kamerám byl také koncert přenášen živě na internetu a záznam je možno shlédnout i zpětně.

Celý projekt záchrany varhan byl sledován médii a tak se mše i koncert ocitly v hledáčku kamer. Dvě reportáže jsou k zhlédnutí na internetu.

Video ČT

reportáž na ČT24 začíná v 19 minutě

Video RTM

velká reportáž na RTM Liberec

Nadační fond těmito událostmi svou práci nekončí. Je potřeba dofinancovat všechnu dobře odvedenou práci varhanářů. Proto ponecháme do konce roku otevřenu možnost adopce píšťal. Všechny prostředky, které se povede vybrat, poslouží pro zajištění dalšího provozu varhan, jeho ladění, kontrolu a servis.

bottom of page