top of page

Nástroj je již takřka nemožné udržet v hratelném stavu. Je velmi zanešený a také téměř nenaladitelný. Tónové míšky a míšky na relé jsou již na konci životnosti. Nástroj je silně napaden červotočem. Nejvíce je napadena skříň, dřevěné píšťaly, měch a ostatní dřevěné konstrukce včetně půdorysových rámů a vzdušnic ... 

Bohumil Žloutek, varhanář

JABLONECKÉ VARHANY

V České republice se nalézá více než 5700 varhan, ale jen zlomek z nich má parametry koncertního nástroje a ještě menší počet disponuje 43 rejstříky, dalšími vedlejšími rejstříky a třemi manuály. Právě jeden takový unikát se nalézá v Kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  v Jablonci nad Nisou na Horním náměstí. Celkový počet píšťal našich varhan je více než 2500 a navíc lze prakticky každou z nich individuálně ovládat.

Tyto varhany postavila významná firma Rieger z Krnova pro tehdy dlouho očekávaný nový katolický kostel, vysvěcený 24. dubna 1932. Varhany poprvé hrály při slavnostním předání firmou dne 9. dubna 1932 za účasti dárců varhan bratří Jägerů a vedení firmy. Opusové číslo varhan je 2535, tedy jsou to 2535-té varhany vyrobené ve firmě, o jejíž historii se můžete dočíst více v tomto článku

 

Opravdu více než 2500 píšťal. A to vážně není překlep! 

Představení našich varhan

​Jedná se o zcela pneumatický nástroj s kuželkovými vzdušnicemi a s tlakovou soustavou. Nástroj má tři manuály s pedálem. Varhany mají impozantní prospekt, tedy to co je při pohledu na kůr vidět. Vizuální podobu prospektu, stejně jako ostatní vybavení interiéru kostela navrhl sám architekt Josef Zasche. Nástroj je umístěn na zadní stranu kůru v západním průčelí a takřka vyplňuje širokou klenbu s rozpětím 8 metrů.

Celý nástroj včetně píšťalového fondu je dosud původní, bez jakýchkoli úprav. Skříň nástroje se skládá z dýhovaných překližek na rámech a dvou dýhovaných sloupů s hlavicemi. Před nástrojem je samostatně stojící tří manuálový pneumatický hrací stůl situovaný čelem k oltáři. Všechna technická zařízení včetně obou měchů jsou uvnitř mohutné skříně varhan. Vzduchové hospodářství se skládá z velkého plovákového měchu s čerpadlem a jednoho faldového měchu. Velký plovákový měch zásobuje stroj I. a II. Manuálu včetně Pedálu. Malý faldový měch zásobuje III. Manuál, Prospekt a pneumatické aparáty.

Kovové píšťaly jsou zinkové v diskantech jsou doplňovány cínovými píšťalami, jak bylo obvyklé v době stavby nástroje. Ventilátor je pro odhlučnění umístěn ve zvláštní místnosti na kůru. Jak takové varhany fungují a co to jsou rejstříky pro vás přehledně popisujeme v článku

Dlouhá a bohatá historie

Varhany tedy za sebou mají více než 85 let dlouhý život, kdy sloužily jak pro liturgické účely, tak i pro koncerty varhanní hudby. Jejich kláves se během let dotýkali mnozí varhaníci a k dispozici jim vždy byly velké možnosti rejstříků a spojek, kterými mohli naplnit akusticky podařený prostor kostela nádhernými tóny. Po celou dobu probíhalo pouze ladění nástroje a případné malé opravy. U podobných varhan se předpokládá velká oprava po padesáti letech a tomu dějinné události nepřály. Tedy naše varhany jsou na hranici životnosti a bez nutného zásahu mohou brzy umlknout.

Vážný problém

Nejen dlouhá doba užívání nástroje je varující. Dalším a ještě vážnějším problémem je silné napadení dřeva červotočem a varhany tento boj prohrávají. Napadeny jsou nejen nosné konstrukce a skříně, ale i dřevěné basové píšťaly. Na mnoha místech se vrství kupičky pilin pod výletovými otvory červotočů. V nosných prvcích celé konstrukce již zejí velké díry a časem hrozí možnost zborcení celého stroje. Navíc chodbičky vykousané mezi jednotlivými vzduchovými kanály způsobují úniky tlaku vzduchu a poruchy funkce pneumatického ovládání. Rozsah napadení a složitost vnitřní konstrukce nedovolí ošetřit ani malou část varhan chemickými prostředky, které by mohly alespoň částečně pomoci. Laicky řečeno - jsou místa, kam se prostě vůbec nedá dostat a takových míst je 90%. 

cervotoc1
cervotoc6
cervotoc2
cervotoc3
cervotoc5_komentovaný
mechanismu7
cervotoc4
Záchrana

Jedinou možností, jak varhany zachránit je jejich kompletní rozebrání. Poté je třeba veškeré dřevěné části převézt na ozáření kobaltovou radiací. Pak vše očistit, napustit ochrannými prostředky aby se situace nezopakovala, zatmelit a vyplnit všechny otvory po hmyzu, finálně natřít, namořit a nalakovat. Kovové části je nutno vyspravit, vyrovnat, kov ošetřit vhodným konzervačním nátěrem, aby prospekt opět vynikl svou moderní nadčasovou krásou.  Mezitím je třeba uvolněný prostor kůru vyčistit, vyspravit, udělat nové rozvody elektřiny a vymalovat a připravit na zpětné sestavení rekonstruovaných částí nástroje.

Snadné, že? 

Odhadem bude jen pro transport dřevěných částí na ozáření několik kamionů. Vzhledem k historické hodnotě a z toho pramenící památkové ochraně našich varhan, je toto jediná možnost jejich záchrany. Na výběr je tedy nechat varhany dožít a být svědky toho jak postupně umírají a nebo udělat něco pro jejich záchranu. Třeba zopakovat ono nadšení občanů Jablonce, kteří na nový nástroj vybírali také ve veřejné sbírce v nelehké době po první válce a k tomu ještě s přispěním mnoha významných donátorů postavili celý kostel. Možnosti, jak finančně přispět jsou pro vás připraveny.

XXX
bottom of page