top of page
Nadační fond Jablonecké varhany

 

Myšlenka na založení nadačního fondu, který by umožnil získání finančních prostředků pro restaurování varhan v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí, vznikla v létě roku 2017. Dostala se mi do rukou technická zpráva o jejich stavu, ve které mě zaskočil zejména její závěr. Varhany lze sice ještě nějaký čas udržovat ve funkčním stavu, ale bez generální opravy hrozí jejich neodvratný konec jako hudebního nástroje.

Kostel na Horním náměstí je nespornou dominantou našeho města. Nejen my z Jablonce jsme v něm zažili desítky krásných varhanních koncertů, je to vždy hudební příležitost pro široké okolí. Stejně tak máme možnost se setkat s mohutným zvukem našich varhan o Vánocích a dalších svátcích i při pravidelných mších. Proto představa, že kostel nebude mít své varhany a že je tento koncertní nástroj odsouzen k postupnému rozpadu, byla  pro mne velmi neradostná. 

 

To mne vedlo k oslovení několika známých a podobně smýšlejících lidí a sešli jsme se s varhanáři. Rodina Žloutkových staví, renovuje, ladí a doslova žije varhanami již třetí generaci. Stojí za nimi mnoho úspěšných projektů a řemeslný fortel potvrzený předávanou tradicí. Starají se o naše varhany již mnoho let a dokonale je znají. Na společném setkání jsme se dozvěděli o jejich stavu a historii mnoho překvapivých a zajímavých informací. Především jsou naše jablonecké varhany velmi unikátním a historicky cenným nástrojem jehož kvalit a rozsahu dosahuje jen několik podobně výjimečných varhan v republice. Byly postaveny ve třicátých letech firmou Rieger z Krnova patřící mezi válkami mezi absolutní světovou špičku. Na tehdejší dobu a její technické možnosti byl tento nástroj zcela unikátní zejména svojí mohutností a možnostmi ovládání různých kombinací jednotlivých rejstříků. Zřejmě se tak projevilo bohatství občanů našeho města a snad i rivalita s vedlejším Libercem. Pro svůj architektonicky nadčasový kostel Josefa Zascheho tehdy objednali i koncertní nástroj světových parametrů. Však se také tento architekt výrazně podepsal svým řešením prospektu varhan vyplňujícím mohutný oblouk kůru.

Čas však neúprosně odměřuje život i našim varhanám. K běžnému opotřebení různých dílů se bohužel přidal i červotoč, který situaci výrazně zhoršil. Některé klíčové pneumatické součásti jsou již dávno za hranicí životnosti. Varhany jsou památkově chráněné a tak jediná možnost, jak je po devadesáti letech znovu dostat do formy, je jejich citlivé zrestaurování. A takový projekt něco stojí. 

 

Proto jsem založila Nadační fond Jablonecké varhany a oslovila spolehlivé lidi pro jeho vedení. To je první krok, ale ten sám o sobě nestačí, a tak se obracím na Vás všechny, kterým osud tohoto jedinečného nástroje není lhostejný. Pomozte pro další generace zachránit tento unikátní nástroj. Pokud se nepostaráme, varhany oněmí.

MUDr. Irena Kreiselová  

bottom of page