top of page

Jak a proč varhany hrají?

Varhany se nejsou ani tak hudení nástroj, jako spíše hudební stroj. Skládají se z mnoha komplikovaných a vzájemně propojených systémů, které jsou ovládány z hracího stolu buď mechanicky, elektricky případně pneumaticky - což je právě řešení jabloneckých varhan. 


Zvuk varhan je vytvářen prouděním vzduchu píšťalami, kdy každá klávesa na hracím stole (nebo pedál) spouští vždy daný tón v rejstřících.

 

Co je to rejstřík? Je to uskupení píšťal různé konstrukce, z různého materiálu, různých rozměrů a tím i různé barvy zvuku a různé tónové výšky. Na obrázcích je vidíte jako 5 řad píšťal, kdy 4 řady jsou rejstříky tvořejné samostanými píšťalami a jeden rejstřík je tvořen 3 sdruženými píštalami. 

Na čtyřech obrázcích níže vidíte, jak ovládání rejstříků umožňuje varhaníkovi stiskem jedné  klávesy zahrát tón na jednu píšťalu (tedy hraje jeden rejstřík) , na všechny rejstříky nebo na vybrané rejstříky. Stačí, když uzavře přívod vzduchu tam, kde nechce aby v daném rejstříku píšťala zahrála. 

Hraje jedna píšťala

Nehraje žádná píšťala

Hrají 3 rejstříky, tedy 2 samostané a 3 sdružené

Zvolený tón hrají všechny rejstříky 

Na těchto obrázcích je samozřejmě jen malá část jednoho manuálu (klávesnice) a jen zlomek rejstříků . Naše varhany mají celkem 3 manuály a jeden pedálový. Každý manuál má nejméně 10 rejstříků. 

 

To v praxi znamená, že naše varhany mají přes 2500 píšťal a prakticky každou z nich je možno samostatně ovládat. Každá píšťala proto má svůj samostatný vzduchový ventil a celý systém je kompletně ovládán pneumaticky - tedy i ventily pro každou píšťalu varhan.

Navíc lze manuály spolu propojovat spojkami a tak to, co se hraje na jednom z manuálů se kopíruje i na manuál další. A aby to bylo ještě zajímavější, lze spojkou provést i posun, transpozici, třeba o oktávu výše.

A to vše v případě našich varhan jen a jen propojováním vzduchových kanálů. To, co je dnes řešeno u moderních varhan pohodlně elektronicky, zvládli tehdy varhanáři svým umem. I pro toto řešení je náš nástroj tak cenný a technicky zajímavý.

 

 

 
Jak ve skutečnosti vypadá část celého složitého systému rozvodů tlakového vzduchu olověnými trubičkami, tedy propojení od hracího stolu s manuály až k ventilům pod píšťalami, to si můžete prohlédnout na následujících fotografiích. 

A celý tento složitý distribuční systém tlakového vzduchu je třeba rozebrat,

trubičky pročistit, zrekonstruovat ventil u každé z tisíců píšťal.

A to je jen jeden z kroků při restaurování našich varhan... 

bottom of page