top of page

RIEGER

Dovolíme si představit Vám historii firmy, která naše varhany vyrobila

PÁR SLOV O FIRMĚ FRANZE RIEGERA

Průkopníkem varhanářské tradice v Krnově se stal rodák z vesničky Sosnová Franz Rieger.
Narodil se dne 13. prosince 1812. Franz měl od dětství velký zájem o hudbu a řemeslo. Tyto dvě záliby se mu podařilo dokonale zkloubit ve varhanářském řemesle.  Po ukončení střední školy v Krnově se vydal do Vídně, kde se mu dostalo velice kvalitního varhanářksého vzdělání od Josefa Seyberta. Ve Vídni se neučil pouze řemeslo, ale dostalo se mu také poznání kulturního, a zejména hudebního života ve Vídni. V roce 1844 složil závěrečné zkoušky a vrátil se do rodného Krnova už jako mistr varhanář. Krátce poté získal svou první zakázku v zámeckém kostele nedaleko Krnova. Jeho úkolem bylo vytvořit ve své dílně varhany s 20 zásuvky, které byly označeny jako tzv. Opus 1.

 

Už od počátku svého působení byl známý po celém Slezsku jako varhanář vyjímečných kvalit. Společně s výrobou varhan se věnoval také výrobě flašinetů. Do obchodní rejstříku rakouské monarchie byla jeho firma zapsána v roce 1852. Franz Rieger stavěl mechanické nástroje a vybudoval si velmi dobrou pověst a věhlas pro svou kvalitní varhaní výrobu. Společně se svou ženou Rosalii Schmidt vychovával Franz Rieger celkem 9 dětí. Dvě z jeho dětí měly pro varhany stejnou vášeň jako on. Synové Otto a Gustav pokračovali ve varhanářském řemesle ve stopách svého otce. Oba studovali varhanářství ve Vídni. Otto i Gustav se vrátili domů plni nových nápadů a energie. V roce 1872 Franz Rieger převedl prosperující firmu svým dvěma synům. Byl změněn název firmy, a to na Franz Rieger&Söhne a čísla opusů začaly od nuly. Otec jim ponechal volnou ruku a až do roku 1880 vykonával funkci konzultanta. 

Opus číslo 1 nově vzniklé firmy byl zaslán na světovou výstavu do Vídně, kde v roce 1873 získal zlatou medaili za pokrok a zajistil tak firmě množství objednávek. Rozhodující význam pro rozvoj firmy měla ovšem až světová výstava v Paříži v roce 1878, která kromě mezinárodního uznání přinesla zejména zahraniční objednávky a umožnila rozrůstání podniku.

Pozitivně vyhlížející vývoj firmy byl přerušen vypuknutím první světové války a rozdělením Rakouska-Uherska. 

Po válce firma utrpěla, nebyla již součástí Rakousko-Uherské monarchie nýbrž pouze Českého státu. Trh se zhroutil, personál byl zdecimován. Dva roky po válce Otto náhle umírá a v rodině není osoba, která by se ujala vedení firmy.

Již na sklonku Ottova života byl generálním manažerem jeho dlouholetý kamarád Josef von Glatter-Götz. Po smrti svého přítele převzal vedení firmy a následně v roce 1924 firmu odkoupil.

Novou rodinnou tradici započal společně se svými syny Egonem a Josefem. V této těžké době bylo nutné otevřít nové trhy. Za tímto účelem byla v roce 1926 zřízena pobočka v německém Mockeru. Díky tomuto kroku držela firma v rukou dvě třetiny (více jak 66%) vývozu varhan z Německé říše podařilo se jím tak navrátit společnosti její dřívější věhlas.

Mezi léta 1924 až 1939 bylo v Krnově postaveno téměř jeden tisích nástrojů a firma měla zhruba 100 zaměstnanců.  

Následující léta ovšem přinášejí druhou světovou válku. V roce 1943 bylo varhanictví zakázáno a firma Rieger byla nucena začít vyrábět střelivo aby přispěla k válečnému úsilí.

Po konci druhé světové války v roce 1945 byl veškerý německý majetek na základě Benešových dektretů zkonfiskován a německy mluvící obyvatelstvo bylo deportováno. Firma přešla pod státní správu a v roce 1948 byla znárodněna. Ve stejném roce byla znárodněna i varhnářská firma Hermanna Klosse v Krnově. Následně byly obě firmy sloučeny pod názvem „Továrny na varhany Rieger-Kloss v Krnove“. Ještě v roce 1948 byla zaregistrována ochranná známka RIEGER-KLOSS Varhany s.r.o. a společnost se již brzy vrátila na své předválečné pozice na světových trzích. Už v roce 1950 firma produkovala nástroje předválečné úrovně. Roku 1958 zaznamenala firma úspěch na výstavě EXPO 58 a v následujících letech odstartovala dodávku 46 varhan do zemí bývalého Sovětského svazu. 

Dnes jsou však brány již zavřené a společnost ukončila svoji činnost. 

Pár zajímavých dat 

V roce 1880 císař František Josef I. vyznamenal Otto Riegera Rytířským křížem a továrně byl propůjčen titul „c. a k. dvorní dodavatel“

Papež Lev XIII. jmenoval Otto Riegera rytířem „Řádu Božího hrobu“

V letech 1873 až 1903 bylo v Krnově postaveno přes 1000 opusů

V období let 1924–1939 jich bylo postaveno rovněž 1000. 

Do praktického ukončení výroby vyprodukovala tato společnost přes 3700 varhan. 

bottom of page