top of page

Jsme ve finále
přijďte si poslechnout opravené varhany 

V jabloneckém kostele Nejsvětějšího srce Ježíšova probíhají poslední práce, spojené s jejich restaurováním. Varhany již hrají a probíhá poslední náročná etapa, intonace varhan. Varhany tak získají zpět svůj zvukový výraz, se kterým byly před devadesáti lety vystavěny.

Prospekt po restaurování.jpg

varhanní prospekt znovu v celé své kráse

Od předání díla nás tedy dělí poslední týdny. Začínají se uklízet balkony kostela, kde byly uskladněny píšťaly, na své místo se vrací lavice. Varhanní kůr je sice stále plný nářadí a posledních sad píšťal, ale i ty budou brzy na svých místech.

Je to ten pravý čas pozvat Vás, přátele, dárce a příznivce,
poslechnout si opravené varhany naživo.

Varhany se poprvé rozezní pro veřejnost v neděli 6. listopadu 2022, kdy budou při hlavní mši svaté od 9.30 hod slavnostně požehnány litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Hudební doprovod mše v úvodu zajistí pěvecký sbor IUVENTUS, GAUDE! Varhany se naplno rozezní až po jejich posvěcení v začátku slavnostní mše.

K jejich třem manuálům a jedné pedálnici se posadí varhanice Jiřina Marešová, která pravidelně v Jablonci koncertuje během letních koncertů. Umí zahrát jak na skromný varhanní pozitiv, tak i na velké nástroje, jako je ten náš. Věříme, že tato mše bude důstojným díkůvzdáním za boží přízeň v průběhu celé náročné opravy varhan.   

O pouhé dva dny později, 8. listopadu 2022 v 18 hod pořádáme první koncert, který jsme nazvali jednoduše, PRVNÍ KONCERT. Bude poděkováním všem dárcům, sponzorům i všem kdo nás podporovali modlitbou či nám drželi palce.
K varhanám tentokráte usedne varhaník Přemysl Kšica s doprovodem Jiřího Pohnána na trubku. Oba známe také z letních hudebních úterků, kdy k nám pravidelně přijíždí s nádhernými koncerty. Program určitě bude stát za to a varhany jistě dostojí svému přívlastku koncertní nástroj.

 

Chystáme také online přenos koncertu pro ty, kteří nemohou přijít. Kde jej bude možno shlédnout, zveřejníme na stránkách. Sledujte nás.

Tento koncert je také benefičním koncertem

Na koncert nejsou prodávány vstupenky, ale bude možno přispět do pokladniček nadačního fondu. Výše příspěvku je na vás, samozřejmě. Získané prostředky v této veřejné sbírce budou použity pro dofinancování opravy varhan a také pro jeho správný servis, ladění v následujících letech. Minimálně do konce roku zůstane také otevřena možnost adopce píšťal. Blíží se vánoce a adopce, potvrzená Adopčním listem varhanní píšťaly může být unikátním dárkem.

Protože na koncert nejsou prodávány vstupenky, doporučujeme včasný příchod a dobré oblečení (asi už bude zima). U příležitosti tohoto koncertu bude vydán barevný leták, zachycující průběh pětiletého projektu záchrany varhan. Ten si můžete odnést domů, jako vzpomínku na toto jedinečné setkání s krásnou hudbou a krásným nástrojem.

První koncert-FB-k2.jpg
bottom of page