top of page

Tisková konference ke vzniku

Nadačního fondu Jablonecké varhany

Ve středu 17. ledna se konala tisková konference nadačního fondu. Dlouho připravovaná událost měla z cíl představit novou iniciativu veřejnosti, seznámit ji se stavem nástroje a hlavně s potřebou podniknout kroky k nápravě stavu. Pro konání tiskovky byla vybrána místnost jablonecké fary, protože pro část setkání s novináři byl vybrán právě kůr s varhanami. V rámci tiskovky tak bylo možno přejít k předmětu celé pořádané akce, tedy k samotným varhanám.

Tiskovky se účastnila celá správní rada nadačního fondu, dále pozvání přijal diecézní kampanolog z Litoměřic, pan Radek Rejšek, za NPÚ pan Martin Tomášek, za město pan Miloslav Zahradník a samozřejmě nechyběli i dlouholetí andělé strážní našich varhan, Žloutkovi, kteří stav nástroje znají nejlépe, díky dlouholeté péči o něj. 

V první části, ještě v teple, proběhlo představení nadačního fondu a okolností jeho vzniku, byl popsán význam a aktuální stav varhan. Přístup NPÚ k ochraně  relativně mladých památek přiblížil novinářům pan Tomášek a zaznělo také stanovisko kraje a města. Po dotazech novinářů nastalo velké oblékání do zimních svršků a přesun na kůr, k varhanám. Pan Rejšek předvedl mnohé zvukové krásy koncertních varhan, provázené jeho vysvětlujícím slovem. Tiskovky se účastnil i pan Tomáš Pospíšil, sbormistr Iuventus Gaude, který nástroj skvěle zná - vždyť na něj hraje dvacet let. A tak se před objektivy novinářů odehrál zasvěcený rozhovor dvou fandů hry na varhany o tom, co a jak lze na našich varhanách použít, nastavit a zahrát. Nakonec si vyměnili místo na lavici a i náš titulární varhaník Tomáš Pospíšil předvedl na závěr krátkou improvizaci. 
 
O hladký průběh celé tiskovky se postarala paní Jana Fričová, technicky ji zaštítil pan Robert Pánek. Díky tomu je k dispozici i úplný záznam tiskové konference (obraz i zvuk) na stránkách www.jablonec.online. Odvedli skvělou práci a patří jim za to veliký dík. 


V následujících dnech byly prezentovány informace o potřebě záchrany varhan a nové nadaci jak v tištěných médiích, tak v televizi a rozhlase a samozřejmě také na internetu. 

JK


 

Ohlasy na internetu:

Jablonecký deník, iDNES, Týden, Genus Plus

Televize RTM uveřejnila pěknou reportáž (začátek cca 4:50) a rozhovory proběhly na Proglasu a RCL 

bottom of page