top of page

Vladimír Roubal
pozvání na varhanní koncert 

Když se u restaurovaných varhan ke konci měsíce dubna sešli varhaníci z litoměřické diecéze, tak jako první za hrací stůl varhan usedl pan Vladimír Roubal. Více o tomto setkání si můžete přečíst na stránkách farnosti. Přestože na naše varhany hrál někdy dávno, před mnoha lety, hned bez přípravy zahájil ono setkání mnohaminutovou improvizací. Pak následovalo dlouhé a detailní předvedení snad všech zvukových možností a poloh našich varhan, provázených zasvěceným výkladem, kdy použít ten, a či onen rejstřík, kdy zvuk dobarvit dalšími spojkami, jak vše kombinovat a využít úžasných možností nástroje. Byl to prostě koncert…

Vladimír_Roubal_u_našich_varhan_m.jpg

Vladimír Roubal u našich varhan

Foto archiv NFJV

A tak, při loučení s panem Roubalem, přišla spontánní otázka, zda by nepřijel k nám s nějakým koncertním programem. A tak, přes jeho nabitý diář, se našel volný den a koncert byl během pár dnů domluven. Věříme, že ten zážitek, který byl připraven pro varhaníky, osloví i Vás, kteří máte rádi varhanní hudbu. Koncert bude sestaven z děl Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Antonína Dvořáka a Léona Boëllmanna. Program pan Roubal doplní svými brilantními varhanními improvizacemi, které jsou velmi ceněné – jak si můžete přečíst v jeho medailónku.

Vladimír Roubal

Narozen 1. července 1965 v Plzni. Varhany studoval na Konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, improvizaci pak u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. 
Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense.

Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích. Koncertoval v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii, USA a Japonsku. Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem, i rozhlasem v dalších zemích, v Německu, Nizozemí a Japonsku při nahrávání snímků historických varhan. V roce 2007 hrál Vladimír Roubal ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických paní Lauru Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze.

Vladimír_Roubal_u_strahovských_varhan_m.jpg

Vladimír Roubal u svých "domácích" varhan na Strahově

Foto archiv  V. Roubala
Koncert se bude konat v úterý 20. června od 17 hodin.
Vstupenky na koncert lze zakoupit přes portál eVstupenka
nebo v síti prodejních partnerů portálu (v Jablonci v Eurocentru).
 
Koncert pořádá a srdečně zve Římskokatolická farnost V Jablonci nad Nisou
a Nadační fond Jablonecké varhany.

bottom of page