top of page

Zpět na kůr
aneb návrat varhan po restaurování 

Po dvou letech se 7. června 2022 vrátily do jabloneckého kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova z varhanářských dílen v německém Bautzen části varhan, odvezené k restaurování. Dřevěné píšťaly tam byly ošetřeny proti červotoči a renovovány, mnoho dalších dílů bylo repasováno, proběhla výměna různých těsnění, vzduchové kanály složitého pneumatického systému byly vyčištěny a vyspraveny. Nejvíce času při restaurování však potřeboval hrací stůl varhan, jakési srdce celého nástroje, který byl kompletně rozebrán. Každá klávesa, rejstříková sklopka a další ovládací díly byly citlivě ošetřeny, vymezeny vůle mezi klávesami a hlavně vyměněny všechny opotřebované pneumatické elementy. Ty poslední roky postupně vypovídaly službu, trápily varhaníky, až nástroj nebylo možno prakticky použít.

 

Náročný transport
 

Právě zpětné umístění tohoto hracího stolu zpět na kůr bylo největším technickým oříškem. Při demontáži přede dvěma roky bylo možno z něj spoustu dílů vyjmout a odlehčený jej spustit vrátkem, umístěným nad stropem lodě kostela. Po opravě však muselo být uvnitř vše na svém místě a tak se jeho hmotnost vyšplhala až k 700 kg. Proto byla oslovena firma, která má zkušenosti s transportem těžkých břemen. Padl návrh použít speciální minijeřáb, který se pohybuje na pásovém podvozku a je možno jej použít v interiérech. Po proměření šíře dveří do kostela bylo jasné, že se devítitunový minijeřáb dostane dovnitř, i když mu ve veřejích na každé straně zůstanou necelé dva centimetry (po demontáži dveří). Pak došlo na důkladné proměření ostatních rozměrů interiéru, zda rameno jeřábu zvládne vyzvednutí těžkého břemena a jeho uložení až na varhanní kůr. Vše bylo v pořádku a tak bylo možno stanovit termín velkého stěhování.

Foto archiv NFJV

Akce Zpět na kůr

Před vlastní akcí bylo nutno vše připravit, demontovat kostelní lavice a zařídit přívod elektřiny (jeřáb v interiéru pracoval pouze na elektřinu). Musel být také zajištěn volný prostor před kostelem na frekventovaném parkovišti Horního náměstí. Tak mohla začít akce, kterou jsme si v pracovně v Nadačním fondu jablonecké varhany nazvali právě Zpět na kůr. Vše probíhalo víceméně podle plánu, kamion z Německa neočekávaně již na osmou, jeřáb přijel načas a tak se mohl vybudovat nájezd přes vstupní schody. Pak nastala chvilka pravdy, ale jeřáb opravdu projel velmi těsně nejužším místem a mohl zaujmout svou polohu. Rozložil své pavoučí nohy, zvedl se na nich a vysunul své dlouhé rameno. Jako první se zvedaly dlouhé dřevěné píšťaly šesnáctistopého rejstříku  Principalbass. Ta nejdelší, velké C, měří pět metrů a třicet pět centimetrů (a je volná k adopci). Její hmotnost je přes šedesát kilo a všechny byly hned nasazeny na svá místa. Pak následovaly v rychlém sledu další díly, například horní víko hlavního měchu. Spousty dílů ale byly stejně vynošeny varhanáři poctivě, ručně, po schodech. Vše bylo pozorně sledováno médii (Česká televize, CNN Prima News, Genus TV, Českým rozhlasem a ČTK).

 

To hlavní…

Kolem jedné hodiny nastal vrchol dne, kdy byl na transportní paletě pod rameno jeřábu přivezen za živého zájmu médií hrací stůl. Následovalo velmi pečlivé uvázání a vypodložení každého místa, které by mohlo být poškozeno úvazem. Stůl totiž, oproti stavu při demontáži, je v perfektním stavu, šelakový nátěr byl obnoven, každá část nádherně restaurována a to vše při zachování puncu starožitnosti. Například víko nad klávesami muselo být při transportu otevřeno, aby nebylo zničeno tlakem vázacího popruhu. Následovalo jemné pozvednutí, poslední kontrola, úprava popruhů a … stůl se pomalu vydal na své místo na kůru. Rameno se naposled natáhlo na více než čtrnáct metrů, displej ukazoval váhu břemene 690 kg a po chvíli napětí varhanní stůl úspěšně dosedl na podlahu kůru. Všem spadl kámen ze srdce a akce Zpět na kůr byla úspěšně završena ve 13:58.

Foto archiv NFJV

Samozřejmě, vše muselo být uvedeno do původního stavu. Jeřáb vyzkoušenou trasou opustil prostor kostela, lavice byly umístěny zpět, křídla dveří nasazeny na panty… a o hodinu později jen srolovaný koberec naznačoval, že se něco dělo. A, samozřejmě na svém místě na kůru, po dvou letech stojí hrací stůl.

 

A jak to bude dále?

Práce budou celé léto pokračovat sestavováním celého nástroje, čištěním kovových píšťal a jejich osazením na svá místa. Jako poslední budou z dílen firmy Hermann Eule Orgelbau  přivezeny a osazeny velké prospektové píšťaly. Následně proběhne kompletní naladění píšťal a intonace celého nástroje. Na tuto závěrečnou, vysoce náročnou část celého díla, firma plánuje celý měsíc. Vše hotovo by mělo být do letošního září.

Ohlasy v médiích:

Hlavní zprávy ČT dne 7.6.2022 (video)

Zprávy z regionů na CNN Prima News (video, čas 21:10)

Zpráva ČTK (text)

Genus Liberec  (text s fotografiemi)

Prohlédněte si také video od pana Miroslava Gorčíka
bottom of page