top of page

Končíme & Začínáme
třetí benefiční koncert pro jablonecké varhany

Farnost ve spolupráci s Nadačním fondem Jablonecké varhany pro výjimečný okamžik zahájení prací na restaurování varhan pořádá v pátek 8. listopadu v 18 hodin benefiční koncert. V rámci koncertu zazpívá sbor Iuventus, gaude! pod vedením Tomáše Pospíšila, který je titulárním varhaníkem a regenschorim kostela.

 

Veřejnosti bude představena firma Hermann Eule Orgelbau, která přislíbila účast jednatele firmy, pana Dirka Euleho a také uměleckého vedoucího, pana Jiřího Kocourka, který zpracoval celou koncepci budoucího restaurování nástroje. Ten také v českém jazyce představí jak nástroj samotný, tak i průběh plánovaných prací. 

 

Koncert má své motto Končíme & Začínáme. V závěru koncertu budou totiž vyjmuty první prospektové píšťaly a tím fakticky zahájena více než dvouletá práce na záchraně varhan. 

Buďte u tohoto historického okamžiku osobně!

Pokud nám chcete pomoci s propagací koncertu

Končíme & Začínáme, 
můžete si tento plakátek stáhnout, vytisknout

a dát na vhodné místo.

Děkujeme za podporu

bottom of page